HemSitemapKontakt      

Brandspjäll/brandgasspjäll EKO-SRBG2

EKO-SRBG2

Spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras på brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass El 120/El 120 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner. När det monteras mot vägg kan det lämnas helt utan brandisolering. Alternativt kan det även monteras på kanal, för brandteknisk klass El 120/El 120 S, men då måste ventilationskanalen brandisoleras. Vid montage utan drevning, efterlagning eller andra tillbehör gäller brandteknisk klass El 120/El 120 S.

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 är testat av RISE och godkänt av RISE Certifiering, CE-märke 0402-CPR-SC0397-13 och P-godkännande SC0407-13.