HemSitemapKontakt      

Brandspjäll/brandgasspjäll EKO-SRBG1

EKO-SRBG1

Spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället monteras på brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 60 S bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner. När det monteras mot vägg kan det lämnas helt utan brandisolering. Alternativt kan det även monteras på kanal, men då måste ventilationskanalen brandisoleras. Det monteras utan drevning, efterlagning eller andra tillbehör.

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1 är testat av RISE och godkänt av RISE Certifiering, CE-märke 0402-CPR-SC0845-13 och P-godkännande SC0847-13.